Sandvik Folkehøgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Sandvik Folkehøgskole tilbyr et nytt skolekonsept med fokus på Kreativ kommunikasjon: • Studiereiser til nære og fjerne strøk • Nytt undervisningsutstyr • Modulbasert fagtilbud med stor valgfrihet • Unik og fleksibel søknadsløsning på internett • 18 års aldersgrense Det ettårige hovedkurset ved Sandvik folkehøgskole er, som nevnt, modulbasert. Hver modul varer i 1-4 uker, og du kan sette sammen ditt eget skreddersydde skoleår ved å velge mellom et stort antall ulike moduler fra våre 6 linjer, som er beskrevet ovenfor. VELG MER – Velg Sandvik Folkehøgskole
Store deler av skolen er pusset opp de siste årene, og vi har gått til innkjøp av mye nytt utstyr. Vi har også nylig investert i nytt treningsutstyr.

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:+47 75115000

Bildegalleri