Studie.no

Rudolf Steinerhøyskolen

Mulighetene:

Utdanning på Lærerlinjen og førskolelærerlinjen gir kompetanse for arbeid i henholdsvis Steinerskoler og Steinerbarnehager. Begge linjer er 3-årige og gir bachelorgrad. Studiene legger vekt på kreativitet, personlig utvikling, kunstneriske øvelser og fordypet innsikt i menneskets vesen.

Lærerlinjen. Periodeundervisning – faste uketimer – prosjekter – praksis:
Undervisningen ved høyskolen foregår ved at teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige temaer bearbeides i perioder som varer fra én til fire uker. Denne undervisningsformen er praktisert ved Steinerskolene og virker både faglig stimulerende og gir mulighet for tematisk fordypning. Videre gis fag som norsk, matematikk, musikk, eurytmi, språkforming, antroposofi og pedagogiske øvelser i faste uketimer gjennom hele året. I blant gjøres timeplanen helt om, og én eller flere klasser samles om et prosjekt. Temaet kan være musikk, drama, kunsthistorie, håndverk, hagebruk, friluftsliv eller en studiereise. I tillegg til undervisningen på høyskolen er studentene jevnlig ute i praksis ved landets Steinerskoler.

Førskolelærerlinjen.Teoretiske fagområder:
Innføring i Rudolf Steinerpedagogikken og dens bakgrunn. Barnets utvikling og forhold til sine omgivelser. Lekens betydning i barnealderen og for livet som voksen. Barn og sanser, barn og språk, pedagogisk idéhistorie, norsk. Kunstneriske øvelsesfag: Maling, tegning, musikk (sang/spill), eurytmi, språkforming, modellering, treforming.

Mastergrad i Steinerpedagogikk med to retningsvalg: Educational Action Research og Environmental Education. Studuets språk er engelsk. Studiet er desentralisert med 15 uker undervisning fordelt over to år i Fyresdal, Telemark.

Studieår i billedkunsfag er rettet mot undervisning i Steinerskolene. Studiet gir grunnleggende fordypning innenfor arbeidet med FARGE – FORM – LINJE. Det veksler mellom en individuell vei med stor vekt på egne arbeider, og fellesprosjekter hvor faget settes inn i en kulturhistorisk sammenheng. I denne forbindelse inngår også en studiereise til Sicilia. Pedagogikk og metodikk er sentrale fagområder. Som Steinerpedagog er du med i en verdensomspennende virksomhet. På alle kontinenter finner du Steinerskoler/-barnehager. Det er for tiden 34 Steinerskoler i Norge og ca. 50 Steinerbarnehager, mens det i hele verden finnes over 1000 slike skoler og barnehager.
Undervisningstiden er mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00. Studiet forutsetter regelmessig deltagelse i all undervisning. I studiet inngår flere studieturer i Norge og til utlandet.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 54 05 90

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!