Rønningen Folkehøgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Litt om undervisningen
Undervisningen på linjene er lagt til en halv og to hele dager (om lag 16 timer pr uke) i de ukene vi ikke har spesialprosjekter, arbeider med musikalen eller er på studieturer. Enkelte hele uker er satt av til kun linjeundervisning og linjeprosjekter.
Hele skolen er med på musikalen og denne perioden går over 4 uker inklusiv tur til Sør-Afrika i mars. Tidlig i skoleåret drar vi til Jotunheimen for å bli kjent med hverandre og for å oppleve fjellet. Blir du med over Besseggen?
Du deltar ellers på lørdagsseminarer og morgensamlinger, allmøter og «møte med..» der vi inviterer ulike gjester til skolen. Du er med på praktisk arbeid og er med i en basisgruppe knyttet til internatet.
I tillegg til dette velger du valgfag. Disse er organisert som småkurs som du velger flere ganger i løpet av året. Du kan velge temaer hentet fra kristen tro og etikk, psykologi, politikk, kunst og litteratur. Vi har også flere moduler med praktiske temaer som for eksempel Jazz-dans, drama og volleyball.
Velkommen til Rønningen
Rønningen eies og drives av Norges KFUK-KFUM, som er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, og deres verdier preger skole-hverdagen. Vi inviterer deg til 33 uker der du kan realisere dine kreative evner, og der du lærer for livet. Du oppdager nye sider ved deg selv i fellesskap med andre mennesker.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 21 02 36 00

Bildegalleri