Studie.no

Prosjektskolen

Mulighetene:

Prosjektskolen er en ettårig kunstskole godkjent av Utdanningsdepartementet og Lånekassen. Skolen underviser i kunstfag med hovedvekt på tematisk prosjektbasert undervisning og opplæring innen tredimensjonale uttrykk og nyere medier.

Prosjektundervisning er en pedagogisk modell hvor et tema settes i sentrum i stedet for et estetisk formprinsipp. Det vil si at elevene under prosjektkursene ikke arbeider ut i fra et materiale (f.eks. leire, tegning) men arbeider ut i fra et felles tema som de får inngående kunnskap om. Denne kunnskapen bruker de for å utvikle et eget prosjekt hvor de selv bestemmer hva slags materialer som må til for å gjennomføre prosjektet.

En stor fordel ved denne modellen er at elevene har stor frihet til å tilpasse undervisningen med tanke på hva de skal søke senere. En annen stor fordel er at undervisningen er tilpasset dagens sjangeroverskridende kunst og at den legger vekt på å utvikle elevenes selvstendighet og kunstneriske potensiale.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22114890

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!