Prosjektskolen

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Prosjektskolen er en ettårig kunstskole godkjent av Utdanningsdepartementet og Lånekassen. Skolen underviser i kunstfag med hovedvekt på tematisk prosjektbasert undervisning og opplæring innen tredimensjonale uttrykk og nyere medier.

Prosjektundervisning er en pedagogisk modell hvor et tema settes i sentrum i stedet for et estetisk formprinsipp. Det vil si at elevene under prosjektkursene ikke arbeider ut i fra et materiale (f.eks. leire, tegning) men arbeider ut i fra et felles tema som de får inngående kunnskap om. Denne kunnskapen bruker de for å utvikle et eget prosjekt hvor de selv bestemmer hva slags materialer som må til for å gjennomføre prosjektet.

En stor fordel ved denne modellen er at elevene har stor frihet til å tilpasse undervisningen med tanke på hva de skal søke senere. En annen stor fordel er at undervisningen er tilpasset dagens sjangeroverskridende kunst og at den legger vekt på å utvikle elevenes selvstendighet og kunstneriske potensiale.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22114890

Bildegalleri