Studie.no

Norwegian University of Science and Technology – NTNU

Mulighetene:

NTNU er Norges nest største universitet med ca. 20.000 studenter og 3300 ansatte. NTNU er inndelt i 7 fakulteter, 53 institutter og 3 andre sentra og avdelinger. Vitenskapsmuseet og Universitets-biblioteket hører også til universitetet. Mer informasjon på nettadressen www.ntnu.no/ Studentskipnaden i Trondheim (SiT) eier og driver ca. 3000 studentboliger i Trondheim. Boligtilbudet er svært variert, og det er mulig for de aller fleste å finne en boform som passer. SiT formidler også hybler fra det private boligmarkedet. NTNU forsøker så langt det er mulig å legge til rette for studenter med funksjonshemming. Se informasjon på www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging. Du kan lese mer om Trondheim, landets tredje største by på www.trondheim.com
Varighet på bachelorstudier er 3 år. Masterstudier er 5 år. Opptakskrav se: www.studier.ntnu.no

Kontaktinfo:

Fylke: Sør-Trøndelag
TLF:7359 5000

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!