Norwegian University of Science and Technology – NTNU

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

NTNU er Norges nest største universitet med ca. 20.000 studenter og 3300 ansatte. NTNU er inndelt i 7 fakulteter, 53 institutter og 3 andre sentra og avdelinger. Vitenskapsmuseet og Universitets-biblioteket hører også til universitetet. Mer informasjon på nettadressen www.ntnu.no/ Studentskipnaden i Trondheim (SiT) eier og driver ca. 3000 studentboliger i Trondheim. Boligtilbudet er svært variert, og det er mulig for de aller fleste å finne en boform som passer. SiT formidler også hybler fra det private boligmarkedet. NTNU forsøker så langt det er mulig å legge til rette for studenter med funksjonshemming. Se informasjon på www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging. Du kan lese mer om Trondheim, landets tredje største by på www.trondheim.com
Varighet på bachelorstudier er 3 år. Masterstudier er 5 år. Opptakskrav se: www.studier.ntnu.no

Kontaktinfo:

Fylke: Sør-Trøndelag
TLF:7359 5000

Bildegalleri