Studie.no

North European Institute of Aviation AS

Mulighetene:

NEIA er den eneste flyskolen i Norge som er godkjent for å gjennomføre en integrert utdanning hvor deler av studiet gjennomføres i USA og deler i Norge. Den teoretiske delen og flygeinstruksjon integreres gjennom hele utdanningsprogrammet. Dette betyr at teori og flyging gjennomføres samtidig. Det blir undervist i alle de 14 fagene som fremgår av sertifikat bestemmelsene. NEIA anvender meget kvalifiserte teoriinstruktører som har sin bakgrunn fra flyselskaper og Luftforsvaret. Eksempel på fag er Lover og bestemmelser, Flygeteori, Navigasjon og Aerodynamikk.
Pilot utdanningen ved NEIA er tilrettelagt for de som ikke har noen flygerutdanning fra tidligere. Når det gjelder studiefinansiering så har Statens lånekasse foreløbigt ikke innvilget støtte til studentene, da de er av den oppfatning at dette er en utdanning ved en utenlands flyskole, noe som ikke er tilfelle. Utdanningen skjer ved det som tidligere var Statens Trafikk Flyger Skole i Sandefjjord og som i dag heter NEIA, og er en fullnorsk Trafikk Flyger Skole. Da deler av utdanningen skjer ved vår base i USA er det mulig å holde studiekostnadene på det beste nivå som er tilgjengelig i Norge og Europa for ørvig. Det er 4 klasser om året og antall elever ligger mellom 40 og 60 pr. år. NEIA er den eneste flyskolen som gir eleven en utdanning som gjør at elevene kan tilegne seg viktige språkkunnskaper under utdanningen ved oppholdet i USA. Dette er svært viktig med tanke på en jobbkarriere etter endt utdanning. I tillegg får eleven anledning til å være flyinstruktør under deler av utdanningen noe som muliggjør en totalerfaring på opptil 2000 flygetimer. De fleste større flyselskaper krever minimum 1000 flygetimer for at du skal få jobb, så dette må du tenke på når du velger type utdanning og flyskole. NEIA holder også kurs for de som allerede har påbegynt teoriutdanning og eventuelt har et privatflygersertifikat fra en flyklubb i Norge.

Kontaktinfo:

Fylke: Møre og Romsdal
TLF:0047 70 18 93 00

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!