Norsk jernbaneskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Lokomotivførerutdanningen er et fulltidsstudium over to semestre bestående av teori og praksis. Etter gjennomført utdanning har studentene det nødvendige grunnlaget for å søke arbeid hos en trafikkutøver for endelig autorisering som lokomotivfører.
Trafikkstyrerutdanningen er en etatsopplæring hvor aspirantene ansettes av Jernbaneverkets trafikkdivisjon. Opplæringstiden for å bli selvstendig trafikkstyrer er totalt 12 måneder.
Lokomotivførerutdanningen:
Søkerne må ha fylt 20 år, fullført og bestått relevant videregående opplærling gjerne med fagbrev innen studieretning for elektrofag eller mekaniske fag. Allmennfaglig studieretning godkjennes dersom søker har minst 2MX matematikk. Alternativt inntakskrav er minst fem års relevant yrkeserfaring. Statens Jernbanetilsyn stiller helsekrav til lokomotivføreryrket. Alle kandidater må møte til personlig intervju. Helseundersøkelse og arbeidspsykologisk prøve gjennomføres i skolens regi som en del av inntaksprosessen.
Trafikkstyrerutdanningen:
For å kunne bli tilsatt som trafikkstyreraspirant kreves plettfri vandel og 3-årig videregående utdanning som gir generell studiekompetanse. Gode språkkunnskaper er en fordel. Søkere må være ansvarsbevisste og ha gode evner til å kommunisere og samarbeide. Det stilles krav til syn, hørsel og fargesans gjennom Statens jernbanetilsyns helseforskrift, og søkere må bestå en arbeidspsykologisk prøve.

Arbeidsmuligheter:
Lokomotivførere kvalifiserer til arbeid hos en trafikkutøver (person- eller godstransportør) eller hos Jernbaneverket som arbeidsmaskinfører. Arbeidet er organisert som turnusarbeid. Det er for tiden stort behov for lokomotivførere.
Trafikkstyrer: Arbeidet, som er organisert som turnusarbeid, består i å styre trafikken på en stasjon og gi de reisende informasjon gjennom høyttaler.

Undervisning:
Lokomotivførerstudiet: Lærerplanen er bygget opp av moduler, hvor modulene bygger på hverandre. En modul må bestås før neste modul kan påbegynnes.
Trafikkstyrerutdanningen: Undervisningsprogrammet består teori og praktisk opplæring.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22 45 78 90

Bildegalleri