Studie.no

Norges veterinærhøgskole

Mulighetene:

Norges veterinærhøgskole (NVH) er en vitenskapelig høgskole, som arbeider for å fremme et etisk forsvarlig dyrehold, sunne dyr og hygienisk og kvalitativt gode næringsmidler for mennesker og dyr. Norges veterinærhøgskole utdanner veterinærer og dyrepleiere som skal dekke behovet for veterinære tjenester på ulike områder. Det er bare NVH som har rett til å utdanne veterinærer og dyrepleiere i Norge. NVH utdanner også doktorgradskandidater. For øvrig drives en omfattende forskning innenfor akvamedisin, mattrygghet, komparativ medisin og på sykdommer, helse og dyrevelferd hos pattedyr. Forskningen spiller en sentral rolle som grunnlag for undervisning og faglig utvikling.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 96 45 00

Bildegalleri

Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!