Norges veterinærhøgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Norges veterinærhøgskole (NVH) er en vitenskapelig høgskole, som arbeider for å fremme et etisk forsvarlig dyrehold, sunne dyr og hygienisk og kvalitativt gode næringsmidler for mennesker og dyr. Norges veterinærhøgskole utdanner veterinærer og dyrepleiere som skal dekke behovet for veterinære tjenester på ulike områder. Det er bare NVH som har rett til å utdanne veterinærer og dyrepleiere i Norge. NVH utdanner også doktorgradskandidater. For øvrig drives en omfattende forskning innenfor akvamedisin, mattrygghet, komparativ medisin og på sykdommer, helse og dyrevelferd hos pattedyr. Forskningen spiller en sentral rolle som grunnlag for undervisning og faglig utvikling.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 96 45 00

Bildegalleri