Studie.no

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU

Mulighetene:

I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU også et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur, kunstfag, musikk og lærerutdanning. NTNU har ca. 20.000 studenter og ca. 4700 ansatte og er inndelt i 7 fakulteter, 53 institutter. Vitenskapsmuseet og Universitets-biblioteket hører også til universitetet. Mer informasjon på nettadressen www.ntnu.no. NTNU forsøker så langt det er mulig å legge til rette for studenter med funksjonshemming. Se informasjon på www.ntnu.no/studier/tilrettlegging. Du kan lese mer om Trondheim, landets tredje største by på www.trondheim.com
Opptakskrav se: www.studier.ntnu.no

Kontaktinfo:

Fylke: Sør-Trøndelag
TLF:7359 5000

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!