Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU også et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur, kunstfag, musikk og lærerutdanning. NTNU har ca. 20.000 studenter og ca. 4700 ansatte og er inndelt i 7 fakulteter, 53 institutter. Vitenskapsmuseet og Universitets-biblioteket hører også til universitetet. Mer informasjon på nettadressen www.ntnu.no. NTNU forsøker så langt det er mulig å legge til rette for studenter med funksjonshemming. Se informasjon på www.ntnu.no/studier/tilrettlegging. Du kan lese mer om Trondheim, landets tredje største by på www.trondheim.com
Opptakskrav se: www.studier.ntnu.no

Kontaktinfo:

Fylke: Sør-Trøndelag
TLF:7359 5000

Bildegalleri