Nordiska folkhögskolan

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Nordiska folkhøgskolan gir et tilbud med ca 24 timer per uke innen linjefaget. Dette gir en fordypet virksomhet som vil bidra til å utvikle din skapende aktivitet og øke din solidariske deltakelse i samfunnsutviklingen. Kunstnere og kulturpersonligheter bidrar med konserter, foredrag og spesielle arrangement. Med utgangspunkt i det nordiske forholder vi oss til de store dagsaktuelle, internasjonale spørsmål om menneskerettigheter, demokrati og miljøproblem.
Hvert år kommer det mange elever fra alle de nordiske landene. Undervisningsspråkene er norsk, dansk og svensk. Et år på Nordiska er en annerledes opplevelse. Den frie norske folkehøgskoletradisjonen kombineres med den svenske, noe som gir mulighet for å studere spesialiserte områder på et høyt nivå. Stort nordisk bibliotek, som er bemannet med fagutdannet bibliotekar og er åpent hele døgnet. På biblioteket har du adgang til internett syv dager i uken.

Kontaktinfo:

Fylke: Västra Götalands län
TLF:0046 303 206200

Bildegalleri