NHH – Norges Handelshøyskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Ønsker du en solid utdanning med svært gode og allsidige jobb- og karrieremuligheter? NHH er Norges fremste fagmiljø for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. NHH fokuserer på kvalitet og praktisk relevans. Siviløkonomstudiet består av en 3-årig bachelorgrad, med rett til overgang til en 2-årig mastergrad. For detaljer om studiet, se www.nhh.no/stud

NHH har et internasjonalt miljø som rekrutterer studenter fra hele verden. Studenter ved NHH har mulighet til utveksling både på bachelor- og masternivå. NHH samarbeider med over 100 læresteder i 37 land på 5 kontinent. På NHH er språk- og kulturforståelse et viktig supplement til de økonomiske fagene. Mange studenter velger språk som valgfag slik at de kan kombinere dette med sine fag på utveksling.

NHH har kanskje landets beste studentmiljø (NHHS). Over 40 prosent av studentene har hatt verv i en av studentforeningens 25 underutvalg eller nærmere 40 interessegrupper. I NHHS finner du grupper innen idrett, musikk, kultur, humanitært arbeid, media og næringsliv. Vil du vite mer? www.nhhs.no

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer fra NHH er svært godt. NHHs kandidater rekrutteres til alle bransjer som ledere, rådgivere og fagkonsulenter. Hvert år deltar ca. 60 bedrifter på Karrieredagen for å rekruttere kandidater fra NHH.

Spørsmål om opptak? Kontakt NHH på opptak@nhh.no

Kontaktinfo:

Fylke: Hordaland
TLF:55 95 92 00

Bildegalleri