Studie.no

Nesna University College

Mulighetene:

Høgskolen i Nesna er Nordlands eldste, og Nord-Norges nest eldste institusjon for høgere utdanning. Vi har i dag ca 1200 studenter og 130 ansatte.
Utdanning av lærere har tradisjonelt vært Høgskolens virkefelt. Dette er fortsatt en prioritert oppgave, men i tillegg gir vi en rekke studietilbud som f eks praktisk og estetisk faglærerutdanning, bachelor i musikkvitenskap, drama, informatikk , idrett og førskolelærerutdanning med vekt på friluftsliv samt 30 forskjellige etter og viderutdanningstilbud.
HiNe er en liten studieinstitusjon, og vi er opptatt av å utnytte de mulighetene som nærhet og oversiktlighet gir for studiekvalitet, læring og trivsel. Hos oss er det kort vei fra studentenes hverdag til forskernes arbeid.
Ved studiestart 2006 vil vårt nybygg stå ferdig. Arbeids- og læringsbetingelsene vil bli drastisk forbedret for så vel ansatte som studenter. Her vil du finne et nytt studenttorg, ny kantine, og ikke minst et integrert bibliotek og læringssenter.
Velkommen som student ved Høgskolen i Nesna!
Helge O. Larsen
rektor
Studentbarnehage: 36 heltidsplasser

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:75057800

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!