Molde University College

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Høgskolen i Molde har studier med ulik lengde innen informatikk, helsefag, økonomi og samfunnsfag. Med ca. 1500 studenter er vi blant landets mindre høgskoler. Vi ønsker likevel å være blant de beste med tanke på internasjonale avtaler, studentutveksling, studiefasiliteter, velferdstilbud og fritidstilbud. Vår studieprofil skulle tilsi at vi utdanner studenter for framtidens arbeidsmarked.

Kontaktinfo:

Fylke: Møre og Romsdal
TLF:71214000

Bildegalleri