Mediehøgskolen Gimlekollen

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, er en privat høgskole med offentlig eksamensrett og som driver sin virksomhet basert på et kristent livssyn. Studiene i journalistikk og mediekommunikasjon gir praktisk innføring i avis, radio, fjernsyn og nett. Høgskolen vektlegger praksis med tett oppfølging. Studiet er hektisk med produksjonspress og korte frister, og krever motivasjon og personlig initiativ. Studiet i Tverrkulturell kommunikasjon gir innføring i sosialantropologiske grunnbegreper, kommunikasjon, kultur og livssyn, og gir tverrkulturell kompetanse for ulike yrker. Studiet Kommunikasjon og livssyn gir en innføring i kommunikasjon, livssyn, ungdomskultur og kristen apologetikk. Fokus rettes mot kirkens identitet og den personlige identitet i livssynsmangfoldet, for å dyktiggjøre til formidling av et kristent livssyn i et moderne/postmoderne vestlig sammenheng.

Kontaktinfo:

Fylke: Vest-Agder
TLF:3814 5000

Bildegalleri