Lovisenberg Diakonale Høgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Avdeling for grunnutdanning i sykepleie som fører fram til bachelorgrad.
Avdeling for videreutdanninger. Her gis det mange ulike tilbud innen sykepleie, diakoni og andre tverrfaglige videreutdanninger for folk som arbeider i helsevesenet.
Mastersamarbeid med universiteter i Norge og utlandet.
For videre informasjon gå til www.ldh.no

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:2235 8200

Bildegalleri