Høgskolen i Bodø

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse/spesiell studiekompetanse. Studiene ved Høgskolen i Bodø spenner over mange fagområde og alle nivåer fra grunnleggende til doktorgrad. I tillegg tilbyr høgskolen en mengde hel- og halvårige studier. Disse kan inngå i gradene som grunnleggende del av, eller som påbygging til graden. Samtidig kan disse studiene være selvstendige påbyggingsenheter til grunnutdanninger, som f.eks. til lærer- eller sykepleierutdanning. Videre kan høgskolen tilby en rekke spesielt tilpassede etter- og videreutdanninger.
Videregående studier/etter- og videreutd.
Høgskolen tilbyr en mengde hel- og halvårige studier. Disse kan inngå i gradene som grunnleggende del av, eller som påbygging til graden. Samtidig kan disse studiene være selvstendige påbyggingsenheter til grunnutdanninger, som f.eks. til lærer- eller sykepleierutdanning. Videre kan høgskolen tilby en rekke spesielt tilpassede etter- og videreutdanninger.

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:75517200

Bildegalleri