Høgskolen i Bergen

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Høgskolen i Bergen har en sterk og viktig posisjon blant høgskolene i Norge. Studenter som blir uteksaminert, har både en solig faglig utdannng og en sosial og kulturell ballast som bare studier i en storby kan gi.
Allsidige og sterke fagmiljø gjør Høgskolen i Bergen attraktiv både for studenter og lærere. Høgskolen i Bergen er i første rekke en profesjonshøskole, der utdanning til et yrke står sentralt.

Kontaktinfo:

Fylke: Hordaland
TLF:0047 55 58 75 00

Bildegalleri