Studie.no

Høgskolen i Bergen

Mulighetene:

Høgskolen i Bergen har en sterk og viktig posisjon blant høgskolene i Norge. Studenter som blir uteksaminert, har både en solig faglig utdannng og en sosial og kulturell ballast som bare studier i en storby kan gi.
Allsidige og sterke fagmiljø gjør Høgskolen i Bergen attraktiv både for studenter og lærere. Høgskolen i Bergen er i første rekke en profesjonshøskole, der utdanning til et yrke står sentralt.

Kontaktinfo:

Fylke: Hordaland
TLF:0047 55 58 75 00

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!