Høgskolen i Akershus

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Med en studieplass på Høgskolen i Akershus (HiAk) kan du kvalifisere deg til en lang rekke spennende yrker. HiAk tilbyr profesjonsstudier rettet inn mot helse, omsorg og skole, foruten design, innovasjons- og servicefag.
3900 studenter, 300 ansatte. 17 bachelorstudier, 6 master-studier, 1 doktorgradsprogram, videreutdanninger og kurs.

Kontaktinfo:

Fylke: Akershus
TLF:64 84 90 33

Bildegalleri