Högskolan i Gävle

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Högskolan erbjuder ca 35 utbildningsprogram samt drygt 600 kurser inom ämnesområderna datavetenskap, humaniora, hälsa och vård, lärarutbildning, naturvetenskap och matematik, samhällsvetenskap samt teknik. Den som väljer att studera vid Högskolan i Gävle blir inte en i mängden eftersom personliga kontakter mellan studenter och lärare är en självklarhet. Studenterna har dygnet runt tillgång till högskolans lokaler för bland annat arbete i datasalarna.
Bostadsgaranti (se ovan).

Kontaktinfo:

TLF:0046 26 648500

Bildegalleri