Fredtun Folkehøyskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Moduler/valgfag: Ca 80 moduler innen, musikk, sang, teater, idrett, friluftsliv, foto, kunst og håndverk, filosofi, litteratur, etikk, tro, historie, kommunikasjon…
Unik studietur til Kenya for alle med linjevise opplegg.
Inkluderende fellesskap i et allsidig skoleanlegg. Klasserom/verksteder til disposisjon også utenom undervisning. Turneer, oppsetninger, seriespill i volleyball. Unik studietur.

Kontaktinfo:

Fylke: Vestfold
TLF:0047 3315 6800

Bildegalleri