Studie.no

Flygelederutdanning Avinor AS

Mulighetene:

Utfordrende utdanning – krevende jobb!
Flygeledere har ansvaret for flytrafikken i norsk luftrom og på flyplasser. Yrket er ansvarsfullt fordi sikkerhet alltid er et overordnet element i jobben. Er du nøyaktig, selvstendig og har god simultankapasitet, kan flygelederyrket være noe for deg. Det passer like godt for kvinner som for menn. Arbeidsspråket er engelsk, og det er derfor nødvendig at søkere behersker engelsk muntlig og skriftlig. Det er nærmere 500 flygeledere i Norge. Alle er ansatt i flysikringsdivisjonen i Avinor AS og yter tjenester både for sivil og militær luftfart. Flygeledere arbeider i kontrolltårnene på de større flyplassene i Norge og på kontrollsentralene i Bodø, Stavanger og Røyken.
Avinor foretar utvelgelse av flygelederelever. Oppfylles opptakskravene, blir man innkalt til innledende opptaksprøve som består av flere tester. Består man testene, går man videre til intervju og evt. helseundersøkelse. Det er utover dette ingen fysiske opptaksprøver. Tilbud om studieplass forutsetter sikkerhetsklarering og studentvisum til USA.

Kontaktinfo:

Fylke: Akershus/Oslo
TLF:815 30 550

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!