Studie.no

Flygelederutdanning Avinor A/S

Mulighetene:

Utfordrende utdanning – krevende jobb!
Flygeledere har ansvaret for flytrafikkken i norsk luftrom og på flyplasser. Yrket er ansvarsfullt fordi sikkerhet alltid er et overordnet element i jobben. Er du nøyaktig, selvstendig og har god simultankapasitet, kan flygeleder-yrket være noe for deg. Det passer like godt for kvinner som for menn. Arbeidsspråket er engelsk, og det er derfor nødvendig at søkere behersker engelsk muntlig og skriftlig. Det er nærmere 500 flygeledere i Norge. Alle er ansatt i flysikringsdivisjonen i Avinor AS, og yter tjenester både for sivil og militær luftfart. Flygeledere arbeider i kontrolltårnene på de større flyplassene i Norge og på kontrollsentraler i Bodø, Stavanger og Røyken.
Avinor foretar utvelgelse av flygelederaspiranter. Opptaksprøvene består av flere tester, et intervju og en legeundersøkelse. Det er utover dette ingen fysiske opptaksprøver.

Kontaktinfo:

Fylke: Akershus/Oslo
TLF:0047 815 30 550

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!