Studie.no

Film og TV-akademiet

Mulighetene:

Film og TV-akademiet er en del av Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS). NISS er ett av Nordens største opplæringssentre innen scene-, studio-, film- og kunstfag. Film og TV-utdanningen er en yrkesrettet utdanning i film- og TV- faget. Studiet er todelt; en grunnutdanning og en spesialisering, fordelt på to separate studieår med eget opptak til spesialiseringen. Film og TV-utdanningen er en skole for deg med kreativt talent, engasjement, modenhet og fortellerlyst. Lys- og Sceneutdanningen er en yrkesrettet utdanning som setter deg i stand til å velge mellom flere ulike yrkesretninger innenfor scene og studiobransjene; lystekniker, scenetekniker, produksjonsleder, produksjonsassistent, teknisk leder, dekoratør, rekvisitør, inspisient, lysbordoperatør og rigger. Skuespillerutdanningen tilbyr en 2-årig skuespillerutdanning rettet mot teater, TV og film, med mulighet for et 3. prosjektbasert år. Utdanningen benytter seg av høyt kvalifiserte og erfarne instruktører. Vi ser på det som en av våre viktigste egenskaper å ivareta den enkelte students særpreg og originalitet gjennom å utvikle deres egen kreativitet og håndverksmessige dyktighet. Vi legger opp til et utstrakt samarbeid mellom de ulike utdanningene på NISS, slik at studentene kan lære faget sitt i arbeidslivsrelevante situasjoner, samtidig som det åpnes for en forståelse av tverrfaglige aspekter og nye kreative muligheter.
Studieplasser: På Film og TV-utdanningen har 48 1. års studenter og 35 2. års studenter. Lys- og Sceneutdanningen har 30 1. års studenter og 15 2. års studenter. Skuespillerutdanningen har 30 1. års studenter, 25 2. års studenter og ca 20 3. års studenter.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22 05 75 50

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!