Studie.no

Fengselsskolen

Mulighetene:

Fengselsskolen er den eneste skolen i landet som utdanner fengselsbetjenter. Vi utdanner våre aspiranter til en jobb med mening, en jobb der du spiller en viktig rolle både innenfor og utenfor murene. Som fengselsbetjent bidrar du til et tryggere og sikrere samfunn for alle. Vi søker personer til et spennende, krevende og givende yrke, personer som er modne, engasjerte og som evner å se hele mennesket. En av mange viktige oppgaver er å bidra til forandring av innsattes adferd slik at de kan fungere lovlydig ute i samfunnet. Kan du tenke deg en viktigere jobb? Utdannelsen er to-årig, den er lønnet og kombinerer praksis med teori.
En aspirant mottar lønn under hele utdanningen. Typisk tjener en aspirant kr. 230 000,- pr. år. Det første året utbetales også noe tillegg for turnusarbeid. De som har barn og av den grunn kan dokumenterebehov for to boliger under utdanningen, kan etter egne regler søke om bostøtte à maksimalt kr. 3000,- pr. måned.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 23 06 71 00

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!