Fagskulen i Førde

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Førde Tekniske Fagskule er ein av dei eldste fagskulane i landet, men det er også ein av dei «nyaste». Dette fordi vi er oppdatert med datautstyr, programvare og teknologiske hjelpemiddel på til dømes laboratorium og i spesialrom.

Kontaktinfo:

Fylke: Sogn og Fjordane
TLF:0047 57 72 51 30

Bildegalleri