Studie.no

Einar Granum Kunstfagskole

Mulighetene:

Einar Granum Kunstfagskole gir en toårig utdanning i visuelle kunstfag. Utdanningstilbudet legger vekt på å gi en grunnleggende opplæring i billedkunst, teori, teknikk og håndverk. I 2. år kan studentene velge en fordypning innen maleri, skulptur/tredimensjonale teknikker, tegning med digitale medier. Skolen gir et solid grunnlag for de som ønsker å fortsette sine studier i kunst eller designfag på høyskolenivå i inn- og utland. . Utdanningstilbudene er godkjent av NOKUT som Fagskoletilbud og skolen mottar tilskudd til drift av Kunnskapsdepartementet. Opptak er basert på søknadsarbeider. Studentene har rett til lån og stipend i Statens Lånekasse.
Kveldscroquis hver onsdag 18 – 20 Åpent for alle.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22 99 03 40

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!