Einar Granum Kunstfagskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Einar Granum Kunstfagskole gir en ett – til toårig utdanning i visuelle kunstfag. Utdanningstilbudet legger vekt på å gi en grunnleggende opplæring i teori, teknikk og håndverk. I 2. år kan studentene velge en fordypning innen maleri, skulptur/tredimensjonale teknikker, tegning med digitale medier eller modell design. Skolen gir et solid grunnlag for de som ønsker å fortsette sine studier i kunst eller designfag på høyskolenivå i inn- og utland. Etter å ha fullført og bestått fordypningsstudiet ved Einar Granum Kunstfagskole kan man søke opptak til 2.år Bachelor ved samarbeidende universiteter i Storbritannia. Utdanningstilbudene er godkjent av NOKUT som Fagskoletilbud og skolen mottar tilskudd til drift av Kunnskapsdepartementet. Opptak er basert på søknadsarbeider. Studentene har rett til lån og stipend i Statens Lånekasse.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22 99 03 40

Bildegalleri