Dronning Mauds Minne Høgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

DMMH er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av førskolelærere som hovedoppgave.

Vi tilbyr:
*Førskolelærerutdanning
*Førskolelærerutdanning- estetisk linje
*Førskolelærerutdanning- natur og friluftslinje.
• Førskolelærerutdanning, internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid
*Drama grunnfag
*Utefag: Naturopplevelser og uteaktiviteter i skole, SFO og barnehage.
*Mange videreutdanningstilbud for førskolelærere/lærere/faglærere
*Masterstudier i førskolepedagogikk eller spesialpedagogikk
Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er en av Norges eldste institusjoner for utdanning av førskolelærere. Vi tilbyr flere varianter av det treårige førskolelærerstudiet, og i tillegg en rekke videreutdannings-, etterutdannings- og masterstudier. DMMH er et nasjonalt ressurssenter for førskolepedagogikk, og en privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke. Høgskolen ligger vakkert til i nye og rehabiliterte lokaler i en stor park like utenfor Trondheim sentrum. Her vil du finne 800 engasjerte studenter og 90 dyktige ansatte. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver vi en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet, blant annet gjennom høg skolens egen oppdragsenhet, Senter for FEI.

Kontaktinfo:

Fylke: Sør-Trøndelag
TLF:73 80 52 00

Bildegalleri