Studie.no

Designinstituttet

Mulighetene:

”Ditt springbrett til en høyere designutdanning” www.designinstituttet.no Designinstituttet (DI) er en ettårig fagskole i Oslo som tilbyr grunnleggende innføring i designfag for elever med studiekompetanse fra videregående skole. Grunnleggende innføring i designfag. Undervisningen gir studentene innblikk i ulike designretninger slik at de får et bedre grunnlag for å velge videre utdanning innenfor design og arkitektur. DI er en forskole til høyere utdanning innen design eller andre fagområder og yrker som krever en grunnleggende innsikt i design. DI gir innføring i designfagene grafisk design/visuell kommunikasjon, industridesign/produktdesign og interiørarkitektur, samt innføring i grunnleggende designfaglig tenking, designstrategi, formundervisning, tegning, farge og programvare. I eksa¬mensprosjektet kan studenten selv velge faglig fordypning og da kan også arkitektur velges. Skolens studenter skal være motiverte, resultatorienterte og målrettet for å opprettholde et godt engasjert læringsmiljø, arbeidsvaner og gode resultater. Gjennom mulighetene til å utforske de ulike designretningene gir undervisningen studentene anledning til å utvikle seg innen den retningen de ønsker og bli motivert til videre studier. DI holder til i gamle fabrikklokaler sentralt i Oslo ved Akerselva på Myrens verksted.
Designinstituttet har knyttet til seg en lærerstab av profesjonelle praktiserende designere og akademikere som sørger for relevant og engasjerende undervisning på et høyt faglig nivå i et godt læringsmiljø med god faglig oppfølging av den enkelte student. LÆRERSTAB – FAGANSVARLIG: Industridesigner Per Farstad – FAGLÆRER: Produktdesigner Jørn Grim¬stad TIME-/PROSJEKTLÆRERE – VISUELL KOMMUNIKASJON: Grafisk designer Wanda Grimsgaard – INTERIØRRARKITEKTUR OG MØBEL: Int. arkitekt Birgitta Appelong – KLESDESIGN: Designer Anita Zaguri – ILLUSTRASJON: Illustratør Trude Tjensvold – ARKITEKTUR: Arkitekt Eivind Eide TIMELÆRERE FAGEMNER – LYS OG GLASSKUNST: Maria Fransen – FARGELÆRE: Professor Grete Smedal – ERGONOMI: Førsteamanuensis Tom Vavik – DESIGN- OG KUNSTHISTORIE: Design-historiker Christin Fonn – TEGNING OG PRESENTASJONSLÆRER: Industridesigner Eivind Halseth – FORMANNALYTTISK TEGNING: Industri-designerne Vibeke Sandemo og Markus Høy-Pettersen og Svein-Gunnar Kjøde. – DATAFAG, ADOBE: Grafisk designer Stein Henrik Haugen. – DATAFAG, RHINO 3D: Sivilingeniør Mads Hadler – DATAFAG, ARCHICAD: Interørarrkitekt og møbeldesigner Karl Marius Sveen FREDAGSSAMLINGER Designere og relevante fagpersoner forele¬ser om interessante tema.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 23 23 09 70

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!