Studie.no

Campus Kristiania

Mulighetene:

Utdanningshuset Campus Kristiania er en av de største utdanningsinstitusjonene i Norge med ca 7000 studenter. Vi består av Norges Kreative Fagskole, Norges Merkantile Fagskole, Oslo Markedshøyskole, Norsk Reiselivshøyskole og NKS Fjernundervisning.
Hver dag produseres og videreformidles kunnskap som skal gi studentene bedre muligheter i livet, enten de tar et fagkurs eller en masterutdanning.
Campus Kristiania har en faglig stab med solid utdanning, variert arbeidserfaring og anerkjent forskerpraksis. Det legges vekt på å skape nærhet til studentene, og skolene har små klasser, mye gruppebasert undervisning, samt virtuell undervisning på nett. Det skal være kort vei fra å lære til å praktisere.
Gjennom skolene tilbys et bredt spekter av fagområder – fra kreative fag som illustrasjon, reklame, design, kulturjournalistikk og interiør til merkantile fag som prosjektdesign og ledelse, reiseliv og kultur, internasjonal markedsføring og informasjon og samfunnskontakt. Det tilbys også grunnutdanning og etter- og videreutdanning til ungdom og voksne, både på videregående-, fagskole- og høyskolenivå.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 59 60 00

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!