Studie.no

Bodø University College

Mulighetene:

Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse/spesiell studiekompetanse. Studiene ved Høgskolen i Bodø spenner over mange fagområde og alle nivåer fra grunnleggende til doktorgrad. I tillegg tilbyr høgskolen en mengde hel- og halvårige studier. Disse kan inngå i gradene som grunnleggende del av, eller som påbygging til graden. Samtidig kan disse studiene være selvstendige påbyggingsenheter til grunnutdanninger, som f.eks. til lærer- eller sykepleierutdanning. Videre kan høgskolen tilby en rekke spesielt tilpassede etter- og videreutdanninger.
Videregående studier/etter- og videreutd.
Høgskolen tilbyr en mengde hel- og halvårige studier. Disse kan inngå i gradene som grunnleggende del av, eller som påbygging til graden. Samtidig kan disse studiene være selvstendige påbyggingsenheter til grunnutdanninger, som f.eks. til lærer- eller sykepleierutdanning. Videre kan høgskolen tilby en rekke spesielt tilpassede etter- og videreutdanninger.

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:75517200

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!