Blekinge Institute of Technology

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Blekinge Tekniska Högskola har utdanning i teknikk, data, økonomi, samfunnsvitenskap, pleie og i humanistiske fag. All utdanning har tillämpad informationsteknologi (IT) som profil. Vid BTH studerar nästan lika många män som kvinnor.
BTH har även utdanning som ges på distans inom økonomi, data och produktutveckling. Se mer på www.bth.se/hitta
Om du blir antagen till ett program garanterar vi bolig och fria resor mellan våra tre campus.

Opptakskrav: Se www.bth.se/hitta

Kontaktinfo:

Fylke: Blekinge län
TLF:0046 455 38 50 00

Bildegalleri