Bjørknes Privatskole, Oslo og Ålesund

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

PRIVATISTUNDERVISNING
Bjørknes Privatskole har i en årrekke drevet privatistundervisning i fag innen allmennfaglig studieretning. Mange kommer til oss etter vanlig videregående for å få «en ny sjanse»: For å komme inn på drømmestudiet – for å få hjelp til å åpne porten til universitet og høyskoler – eller rett og slett for å forbedre det faglige grunnlaget for å kunne fungere godt i et samfunn der «kompetanse» er en kjerneverdi. Noen søker også til Bjørknes som et alternativ til vanlig videregående skole. Vi har tilbud i klasserom (i Oslo og Ålesund) og på nett.

NETTSTUDIER STUDIEKOMPETANSEFAGENE – NORSK, ENGELSK, MATEMATIKK, NATURFAG, NYERE HISTORIE, SAMFUNNSLÆRE
– tilbys som rene fjernundervisningskurs på nettet med Bjørknes-lærere som veiledere.
Nettstudier gir deg maksimal fleksibilitet. Det å følge undervisningen i en vanlig skoleklasse, vil for mange være vanskelig å kombinere med jobb og familie. Mange bor også langt unna aktuelle skoler. Ved å ta fagene som nettstudier kan du komplettere din utdanning eller oppnå full studiekompetanse uten å måtte slutte i jobb eller flytte hjemmefra.
Vi ønsker at fleksibilitet skal være en levende del av vårt varemerke: Vårt utgangspunkt er det enkelte menneske som søker oss, og som får sitt første møte med skolen gjennom en personlig rådgivningssamtale. Ut fra de ønsker og behov søkeren der presenterer, legger vi i fellesskap opp et opplegg som skal lede fram mot målet. Bjørknes-elevene avlegger offentlig eksamen som privatister i alle fag. Alle, både lærere og elever, vet at eksamen kommer. Derfor arbeides det gjennom hele læringsperioden systematisk fram mot dette avsluttende målet.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:23 08 60 60

Bildegalleri