Bergen tekniske fagskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Skolen ligger midt i Bergen sentrum og tilbyr TF: Bygg, Maskin, Prosess, Automatisering, Datateknikk, Elkraft og Elektronikk. BTF tilbyr også Forkurs TF, Mester-utdanning, og NETTBASERT TF (alle studieretninger).
– MASKIN: maskinteknikk
– BYGG OG ANLEGG: bygg
– KJEMI OG PROSESS: prosess
– ELEKTRO: automatisering, datateknikk, elkraft og ektronikk (m tele,IT)
– NETTBASERT: Alle studieretninger
– FORKURS TF
– MESTERUTDANNING
Bergen tekniske fagskole er landets største tekniske fagskole med mange muligheter for studentene.
Teknisk fagskole gir en solid lederkompetanse på mellomnivå.

Kontaktinfo:

Fylke: Hordaland
TLF:0047 55 33 78 00

Bildegalleri