Atlantis Medisinske Høgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Bachelor i ernæring, 180 studiepoeng
Bachelor i medisin, 180 studiepoeng
Høgskolekandidat i ernæring, 120 studiepoeng
Medisin grunnfag, 60 studiepoeng
Anatomi & fysiologi, 30 studiepoeng
Grunnleggende ernæring, 60 studiepoeng
Ernæring påbygning, 30 studiepoeng
Bevegelsesapparatets anatomi & fysiologi, 30 studiepoeng
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode, 30 studiepoeng

Opptakskrav: Generell studiekompetanse / realkompetanse

Enkelte studier krever spesielle forkunnskaper i tillegg (se www.amh.no).

Alle studiene ved Atlantis Medisinske Høgskole er offentlig godkjente.
Vi samarbeider med universiteter i utlandet om:
Legeutdannelse, Bachelor og Master i ernæring

For ytterligere informasjon, se www.amh.no

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:23 30 42 10

Bildegalleri