Studie.no

Atlantis Medisinske Høgskole

Mulighetene:

Bachelor i ernæring, 180 studiepoeng
Bachelor i medisin, 180 studiepoeng
Høgskolekandidat i ernæring, 120 studiepoeng
Medisin grunnfag, 60 studiepoeng
Anatomi & fysiologi, 30 studiepoeng
Grunnleggende ernæring, 60 studiepoeng
Ernæring påbygning, 30 studiepoeng
Bevegelsesapparatets anatomi & fysiologi, 30 studiepoeng
Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode, 30 studiepoeng

Opptakskrav: Generell studiekompetanse / realkompetanse

Enkelte studier krever spesielle forkunnskaper i tillegg (se www.amh.no).

Alle studiene ved Atlantis Medisinske Høgskole er offentlig godkjente.
Vi samarbeider med universiteter i utlandet om:
Legeutdannelse, Bachelor og Master i ernæring

For ytterligere informasjon, se www.amh.no

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:23 30 42 10

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!