Studie.no

Åsane Folkehøgskole

Mulighetene:

Åsane Folkehøgskole er en kulturskole som også setter fokus på fredsarbeid og internasjonalt solidaritetsarbeid. Gjennom skoleåret tar vi i bruk mange av byens kulturtilbud. Her kan nevnes; konserter, teaterforestillinger, dans, utstillinger og møter med kunstnere og artister. Åsane Folkehøgskole ønsker også å gi deg innsikt i hva vi som samfunn og enkeltmennesker kan bidra med for å skape bedre vilkår for fredsbyggende prosesser mellom mennesker og nasjoner. Som elev på Åsane Folkehøgskole sier du ja til å oppleve et skoleår i aktivt og skapende ungdomsmiljø. Du sier ja til å bli en del av det fellesskapet som dannes mellom elever, lærere og alle andre ansatte ved skolen. Du sier ja til å ta din del av ansvaret for å skape et skolemiljø der alle kan trives. Du sier ja til et skoleår som utfordrer deg gjennom opplevelser, samarbeid, vennskap, aktiv deltagelse og nye erfaringer. Et skoleår å leve på gjennom resten av ditt liv.
Gjennom de siste 20 årene har skolen selv drevet en omfattende kortkursvirksomhet med bl.a. eldre som en viktig målgruppe.
Det årlige festspillkurset er kanskje det mest populære. Kurset samler hvert år bortimot 100 deltagere fra alle kanter av landet. Skolen arrangerer imidlertid også en rekke andre kurs. Kurs for korsangere, forskjellige hobbykurs og flere typer av pensjonistkurs.

Kontaktinfo:

Fylke: Hordaland
TLF:0047 55 39 51 90

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!