Studie.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – AHO

Mulighetene:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. Utdanningene fører fram til master i arkitektur (5,5 år) og master i industridesign (5 år). Master i landskapsarkitektur (2 år) på bakgrunn av bachelor fra annet lærested. Skolen har i tillegg et videreutdanningsprogram innen urbanisme og arkitekturvern. Forskerutdanningen ved AHO leder fram til graden ph.d. I tillegg driver AHO et omfattende arbeid med forsknings- og utviklingsprosjekter innen et bredt fagspekter.
Undervisningen foregår i studioer med prosjektbasert undervisning direkte på tegnesalene, i tillegg til mindre forelesninger og gruppebasert arbeid. For mer informasjon om studiene og studieplan, se www.aho.no/studier.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 99 70 00

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!