Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – AHO

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. Utdanningene fører fram til master i arkitektur (5,5 år) og master i industridesign (5 år). Master i landskapsarkitektur (2 år) på bakgrunn av bachelor fra annet lærested. Skolen har i tillegg et videreutdanningsprogram innen urbanisme og arkitekturvern. Forskerutdanningen ved AHO leder fram til graden ph.d. I tillegg driver AHO et omfattende arbeid med forsknings- og utviklingsprosjekter innen et bredt fagspekter.
Undervisningen foregår i studioer med prosjektbasert undervisning direkte på tegnesalene, i tillegg til mindre forelesninger og gruppebasert arbeid. For mer informasjon om studiene og studieplan, se www.aho.no/studier.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 99 70 00

Bildegalleri