Studie.no

AMH – Atlantis Medisinske Høgskole

Mulighetene:

Høgskolekandidat i ernæring, 120 studiepoeng.
Medisin grunnfag, 60 studiepoeng.
Halvårsenhet i anatomi/fysiologi, 30 studiepoeng.
Grunnleggende ernæring, 60 studiepoeng.
Halvårsenhet i ernæring påbygning, 30 studiepoeng.
Halvårsenhet i bevegelsesapparatets anatomi/fysiologi, 30 studiepoeng.
Skolen er offentlig godkjent. Alle studietilbudene som tilbys i Oslo og Spania kan også tas på nett. Du kan studere hvor du vil og når du vil. Studentene får en grundig og tett oppfølging gjennom hele studiet. Faglige spørsmål som sendes faglærer på epost, blir besvart innen 24 timer. Via fagnettet får studentene også kontakt med andre medstudenter gjennom ”chatroom”, og de kan danne kollokviegrupper med faglærerens deltagelse. Etter hvert avsluttet fagemne skal studenten gjennomføre en ”multiple-choice”-test. Resultatet av testene er kun til internt bruk og kommer ikke på vitnemålet.
Vi har et samarbeid med ulike medisinutdanninger i utlandet som gir inntak for studenter som har fullført Medisin grunnfag ved Atlantis Medisinske Høgskole. Vi har også avtaler om ernæringsstudier med universiteter i England og Australia hvor du kan ta en Bachelor og eventuelt en Master i ernæring.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:23 30 42 10

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!