Agder Folkehøgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Bildende kunst – Film – Internasjonal norsk for fremmedspråklige) – Jazz (rytmisk linje med storband) – Keramisk kunst – Samfunn (internasjonale spørsmål, media, miljø). I tillegg har vi Den hviterussiske folkehøgskole som er et folkehøgskoletilbud med kortere eller lengre opphold i Minsk. Hovedvekt på russisk språk.

Kontaktinfo:

Fylke: Vest-Agder
TLF:0047 38 16 82 00

Bildegalleri