Aftenskolen Region 1

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

AFTENSKOLEN Region 1 tilhører Høyres Studieforbund og er godkjent etter lov om voksenopplæring.
Kurs for assistenter i barnehage/skole/sfo: • Pedagogikk • Spesialpedagogikk.

Videreutdanning for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring:
• Autismeomsorg
• Barsel- og barnepleie
• Eldreomsorg
• Friluftsliv
• Psykisk helsearbeid
• Rehabilitering
• Spesialpedagogikk
• Yrkesfaglig veiledning

Kontaktinfo:

Fylke: Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag/Nordland
TLF:73 57 28 00

Bildegalleri