Studie.no

Studiesteder innenfor: Alfabetet: P

Prosjektorganisering og ledelse Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand

Prosjektledelse/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Prosess/ Bergen tekniske fagskole, Bergen

Project Management of Complex Systems (SEPM 6102)/ HVB,Kongsberg

Produktdesign/ HVB,Bakenteigen

Polymerteknologi/ NTNU, Trondheim

Produktutvikling og produksjon/ NTNU, Trondheim

Project Management/ NTNU, Trondheim

Prosessteknikk/ Fagskolen i Kristiansand, Kristiansand

Petroleum Engineering/Petroleum Geosciences/ NTNU, Trondheim