Studie.no

Studiesteder innenfor: Alfabetet: B

Bioingeniør/ HiOA, Oslo

Bilmekaniker, lette kjøretøy/ Folkeuniversitetet i Stavanger, Bergen, Straume, Haugesund, Førde ,Hamar

Blikkenslager – svennebrev/ Folkeuniversitetet i Hamar

Bilteknikk/ Fagskole i Trondheim, Trondheim

Bioingeniør/ HiÅ, Ålesund

Biomarin innovasjon/ HiÅ, Ålesund

Bioteknologi/ HiÅ, Ålesund

Bridge Resource Management – BRM according to STCW 2010/ HVB,Bakkenteigen

Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Bioingeniør Universitetet i Agder (UIA) Kristiansand